Chcesz wprowadzić dane do bazy?

Nie masz jeszcze konta?

 

W lutym Kartoteka Awifauny Śląska została rozszerzona o 2 nowe funkcje:

Dyskusja nad obserwacją służy do szybkiego wyjaśniania wątpliwości związanych z obserwacją pomiędzy zespołem nadzorującym Kartotekę z obserwatorem (użytkownikiem). Zakładka Dyskusja widoczna jest zawsze dla wszystkich Moderatorów i Administratorów, a dla pozostałych użytkowników tylko wtedy gdy dyskusja dotyczy obserwacji danego użytkownika.
- Automatyczne uzupełnianie się gminy - po ustawieniu znacznika na mapie nastąpi sprawdzenie gminy w zewnętrznym systemie. Sugerowaną wartość możemy skorygować, jeśli uważamy, że jest nieprawidłowa. Jeszcze testujemy tę usługę - prosimy o kontakt w razie występowania błędów. Wiemy o pewnych nieprawidłowościach w okolicy Świdnicy, niemniej w 99% przypadków usługa ułatwi pracę użytkownikowi.


Zobacz: Aktualne wnioski o udostępnienie danych (1 nowy wniosek: Kartoteka Rzadkich Ptaków)


Od 2017 roku Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Tym samym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.


Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), wpisując tam numer KRS stowarzyszenia, czyli 0000436747. W rubrykach PIT-u podaje się również kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP - nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W rubryce "Informacje uzupełniające" można również wskazać konkretny cel, na jaki dana kwota ma być przekazana.


Wasze wsparcie umożliwi skuteczniejszą realizację statutowych celów Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co przyczyni się do lepszego poznania i ochrony awifauny naszego regionu, za co z góry serdecznie dziękujemy. 

Do pracy z kartoteką zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Firefox w wersji min. 20, Opera w wersji min. 12.16, Google Chrome w wersji min. 25. Nie zaleca się korzystania z Internet Explorera w wersji starszej niż 9 z powodu nieprawidłowej interpretacji arkuszy stylów i obsługi JavaScript co może skutkować "rozjeżdżaniem się" układu strony i niedziałaniem funkcji korzystających z JavaScriptu. Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji.