Chcesz wprowadzić dane do bazy?

Nie masz jeszcze konta?

Problem z mapami Google: wygaszono nam uprawnienie do bezpłatnego wykorzystywania technologii Google Maps. Prosimy o cierpliwość w czasie, gdy będziemy próbowali temu zaradzić. Pomimo tej niedogodności Kartoteka działa prawidłowo i przyjmuje Państwa obserwacje.

Aktualizacja: Mapy działają, ale nie możemy wykluczyć ich czasowych wyłączeń w nadchodzących miesiącach.


W lutym Kartoteka Awifauny Śląska została rozszerzona o 2 nowe funkcje:

Dyskusja nad obserwacją służy do szybkiego wyjaśniania wątpliwości związanych z obserwacją pomiędzy zespołem nadzorującym Kartotekę z obserwatorem (użytkownikiem). Zakładka Dyskusja widoczna jest zawsze dla wszystkich Moderatorów i Administratorów, a dla pozostałych użytkowników tylko wtedy gdy dyskusja dotyczy obserwacji danego użytkownika.
- Automatyczne uzupełnianie się gminy - po ustawieniu znacznika na mapie nastąpi sprawdzenie gminy w zewnętrznym systemie. Sugerowaną wartość możemy skorygować, jeśli uważamy, że jest nieprawidłowa. Jeszcze testujemy tę usługę - prosimy o kontakt w razie występowania błędów. Wiemy o pewnych nieprawidłowościach w okolicy Świdnicy, niemniej w 99% przypadków usługa ułatwi pracę użytkownikowi.


Brak aktualnych wniosków o udostępnienie danych.


Do pracy z kartoteką zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Firefox w wersji min. 20, Opera w wersji min. 12.16, Google Chrome w wersji min. 25. Nie zaleca się korzystania z Internet Explorera w wersji starszej niż 9 z powodu nieprawidłowej interpretacji arkuszy stylów i obsługi JavaScript co może skutkować "rozjeżdżaniem się" układu strony i niedziałaniem funkcji korzystających z JavaScriptu. Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji.