Chcesz wprowadzić dane do bazy?

Nie masz jeszcze konta?

 

Członkom ŚTO przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich. Osoby z opłaconą składką mają rozszerzone możliwości wyszukiwania obserwacji w kartotece.
http://ptakislaska.org/dolacz-do-nas/


 


 

Od 2017 roku Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Tym samym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.

Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), wpisując tam numer KRS stowarzyszenia, czyli 0000436747. W rubrykach PIT-u podaje się również kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP - nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W rubryce "Informacje uzupełniające" można również wskazać konkretny cel, na jaki dana kwota ma być przekazana.

 

Wasze wsparcie umożliwi skuteczniejszą realizację statutowych celów Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co przyczyni się do lepszego poznania i ochrony awifauny naszego regionu, za co z góry ogromnie dziękujemy. 


 

 

Brak aktualnych wniosków o udostępnienie danych.


 


 

Do pracy z kartoteką zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Firefox w wersji min. 20, Opera w wersji min. 12.16, Google Chrome w wersji min. 25. Nie zaleca się korzystania z Internet Explorera w wersji starszej niż 9 z powodu nieprawidłowej interpretacji arkuszy stylów i obsługi JavaScript co może skutkować "rozjeżdżaniem się" układu strony i niedziałaniem funkcji korzystających z JavaScriptu. Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji.