Chcesz wprowadzić dane do bazy?

Nie masz jeszcze konta?

Problem z mapami Googlebezpłatne wykorzystywanie technologii Google Maps na stronach zostało ograniczone do pewnego limitu odsłon stron. W nadchodzących miesiącach możliwe są czasowe przełączenia map w tryb deweloperski.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że "okres zimowy" rozpoczyna się dopiero od III dekady grudnia.

 

W lutym 2019 Kartoteka Awifauny Śląska została rozszerzona o 2 nowe funkcje:

 - Dyskusja nad obserwacją - służy do szybkiego wyjaśniania wątpliwości związanych z obserwacją pomiędzy zespołem nadzorującym Kartotekę z obserwatorem (użytkownikiem). Zakładka DYSKUSJA widoczna jest zawsze dla wszystkich Moderatorów i Administratorów, a dla pozostałych użytkowników tylko wtedy gdy dyskusja dotyczy obserwacji danego użytkownika.

- Automatyczne uzupełnianie się gminy - po ustawieniu znacznika na mapie nastąpi sprawdzenie gminy w zewnętrznym systemie. Sugerowaną wartość możemy skorygować, jeśli uważamy, że jest nieprawidłowa. Jeszcze testujemy tę usługę - prosimy o kontakt w razie występowania błędów. Wiemy o pewnych nieprawidłowościach w okolicy Świdnicy, niemniej w 99% przypadków usługa ułatwi pracę użytkownikowi.


Zobacz: 1 nowy wniosek o udostępnienie danych (Grzegorz Chlebik - gmina Gorzyce i fenologia stawów Wielikąt; termin wniosku - 7-21 XII).


Do pracy z kartoteką zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Firefox w wersji min. 20, Opera w wersji min. 12.16, Google Chrome w wersji min. 25. Nie zaleca się korzystania z Internet Explorera w wersji starszej niż 9 z powodu nieprawidłowej interpretacji arkuszy stylów i obsługi JavaScript co może skutkować "rozjeżdżaniem się" układu strony i niedziałaniem funkcji korzystających z JavaScriptu. Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji.